Participatie

In het ontwerp staan ontmoeting, sociale cohesie, veiligheid en gemeenschapszin voorop. Hierdoor ontstaat een nieuwe en groene leefomgeving; een meerwaarde voor het dorp. 

In een eerdere fase hebben bewoners - in een denktank en diverse werkgroepen - al volop meegedacht over de plannen. Op deze ervaring en energie bouwen we graag voort. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt met de verschillende belanghebbenden.  Hieronder vindt u de globale planning van het participatietraject.

Voor dit participatietraject hebben wij De Wijde Blik toegevoegd aan het projectteam. Wilt u meer informatie of een actieve rol in dit traject? Neem dan contact op met De Wijde Blik via het e-mailadres [email protected].  

 

Planning 

31 maart 2022 Presentatie, participatie met 3 thematafels – kennismaking met Denktank 
Q2 2022 Sportcomplex & dorpshuis – themasessies met werkgroep Sport 
17 mei 2022 Dorps brede informatieavond tijdens jaarvergadering dorpsraad 
Q4 2022 Wonen en landschap – themasessies, o.a. over verkeer/ontsluiting met direct omwonenden 
Q4 2022 / Q1 2023Dorpspark en schoolpark IKC – themasessies  
Vanaf Q1 2023 Bewuste bouwers (communicatie over de bouw) 

 

17
Oct

Op donderdag 13 oktober vond de informatiebijeenkomst plaats over het thema ‘ ‘verkeer, parkeren en ontsluiting’. Tijdens deze bijeenkomst zijn belanghebbenden geïnformeerd over de gevolgen van de ontwikkeling voor de ontsluiting, (bouw)verkeer en parkeren.  Ontwikkelende aannemer Thunnissen gaf samen met de verkeersdeskundige van de gemeente een toelichting en beantwoordde vragen. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar [email protected]

De presentatie kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

16
Jun

Op 25 mei kwamen vertegenwoordigers van de sportverenigingen (tennis en voetbal) en het dorpshuis bijeen voor een vervolgoverleg over de plannen voor Sport en het Dorpshuis. Tijdens deze bijeenkomst werd er gesproken over de wensen vanuit het dorpshuis en het sportpaviljoen, wat nieuwe input heeft opgeleverd voor de plannen.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

20
May

Op dinsdag 17 mei heeft Thunnissen een presentatie gegeven aan een grote groep belangstellenden over het nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad. Via huis-aan huis-flyer zijn de Vogelenzangers uitgenodigd om de presentatie bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst werd er een doorkijk gegeven naar het stedenbouwkundig ontwerp, de openbare ruimte, de invulling voor sport en spel en de eerste schetsontwerpen van de woningen.

De opkomst was groot. Er hebben zich ook al enthousiaste belangstellenden..

Lees meer

18
Apr

Op dinsdag 3 mei organiseert het projectteam Vitaal Vogelenzang een tweede bijeenkomst om de werkgroep Sport en belanghebbenden te informeren en betrekken bij de plannen. Deze bijeenkomst staat in het teken van het sportcomplex, de sportvelden en het dorpshuis. De eerste aanpassingen op de plannen worden gepresenteerd en aanvullende suggesties worden opgehaald.

Het verslag van de vervolgbijeenkomst kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

7
Mar

Op donderdag 31 maart organiseert het projectteam Vitaal Vogelenzang een startbijeenkomst om de denktank Vitaal Vogelenzang te informeren en betrekken bij de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie.

Middels een presentatie wordt het ontwerp, sportcomplex, participatietraject en de fases van werkzaamheden uitgelegd. Tevens worden er drie grote thema's besproken: wonen aan het landschap, sportcomplex & dorpshuis en schoolpark & dorpspark. Uiteraard worden ook andere vraagstukken behandeld.

Inmiddels kunt u het verslag van deze startbijeenkomst hieronder vinden.

..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2023
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring