Participatie

In het ontwerp staan ontmoeting, sociale cohesie, veiligheid en gemeenschapszin voorop. Hierdoor ontstaat een nieuwe en groene leefomgeving; een meerwaarde voor het dorp. 

In een eerdere fase hebben bewoners - in een denktank en diverse werkgroepen - al volop meegedacht over de plannen. Op deze ervaring en energie bouwen we graag voort. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt met de verschillende belanghebbenden.  Hieronder vindt u de globale planning van het participatietraject.

Voor dit participatietraject hebben wij De Wijde Blik toegevoegd aan het projectteam. Wilt u meer informatie of een actieve rol in dit traject? Neem dan contact op met De Wijde Blik via het e-mailadres [email protected].  

 

Planning 

31 maart 2022 Presentatie, participatie met 3 thematafels – kennismaking met Denktank 

Q2 2022 Sportcomplex & dorpshuis – themasessies met werkgroep Sport 

17 mei 2022 Dorps brede informatieavond tijdens jaarvergadering dorpsraad 

13 oktober 2022 Wonen en landschap – themasessies, o.a. over verkeer/ontsluiting met direct omwonenden 

11 september 2023 Verkeer en ontsluiting

NTB Dorpspark en schoolpark IKC – themasessies  

NTB Bewuste bouwers (communicatie over de bouw) 

 

18
Jun

Lees hieronder het verslag van het Denktank overleg van 3 juni 2024

..

Lees meer

13
Jun

Nu de werkzaamheden aan de sportvelden binnenkort echt gaan starten zal de huidige transportroute via de Teylingerweg Monseigneur Borretlaan tijdelijk komen te vervallen.

Het vrachtverkeer voor de bouw zal dan enkel via de Dekenzondaglaan (hr. 2 t/m 8) naar de bouwplaats rijden.

Gedurende de periode 24 juni 2024 t/m 25 oktober 2024 zal de transportroute “Teylingerweg - Monseigneur Borretlaan” niet als transportroute aangemerkt worden.

In deze periode kan er dus weer geparkeerd worden. Het parkeerverbod is dan tijdelijk..

Lees meer

27
May

Via deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons project Vitaal Vogelenzang.

Bestemmingsplan gewijzigd
Om woningen te kunnen bouwen op de plek waar nu de sportvelden liggen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W heeft het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd. Dit betekent dat het -onder voorbehoud van de agendacommissie- wordt besproken in de commissie grondgebied op 18..

Lees meer

12
Feb

Via deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons project Vitaal Vogelenzang.

Bestemmingsplan

Om woningen te kunnen bouwen waar nu de sportvelden liggen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De periode van inzage is voorbij en er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zijn nu in behandeling bij de gemeente. 

Bouwroute

Na afronding van de eerste fase van het archeologisch onderzoek starten we met de aanleg van de tennisbanen. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio maart..

Lees meer

8
Feb

Hieronder kunt u de brief lezen van Gemeente Bloemendaal (die verspreid is onder buurtbewoners) over de start van de werkzaamheden.

..

Lees meer

14
Dec

Graag geven wij u een update over de laatste ontwikkelingen.

Stikstof
Inmiddels is bekend dat wij voldoen aan de stikstofnormen om het sportcomplex en de woningen te bouwen, en om de sportvelden aan te leggen.

..

Lees meer

14
Dec

Het bestemmingsplan maakt het bouwen van woningen mogelijk op de plek waar nu sportvelden liggen. Vanaf 21 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan Vitaal Vogelenzang ter inzage voor een periode van 6 weken. Iedereen kan hierop reageren. In de algemene publicatie op overheid.nl en in de brief die direct omwonenden ontvangen staat uitgelegd hoe. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

..

Lees meer

9
Oct

Op maandag 11 september was er een inloopbijeenkomst in Dorpshuis Vogelenzang. Belangstellenden werden geïnformeerd over de status van de plannen voor Vitaal Vogelenzang.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

3
Oct

Naar aanleiding van opmerkingen gemaakt tijdens de inloopbijeenkomst op 11 september melden wij u het volgende:

Parkeerverbod: tijdens de bouwwerkzaamheden van fase 2 (sportcomplex) geldt er een parkeerverbod in de Teylingerweg en het zuidelijke deel van de Deken Zondaglaan (kruising met Vogelenzangseweg tot aan het skatepark). In overleg met de afdeling verkeer van de gemeente Bloemendaal is er voor gekozen om het verbod te laten gelden van maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 17:00 uur. Dit betekent..

Lees meer

13
Sep

Op maandag 11 september was er een inloopbijeenkomst in Dorpshuis Vogelenzang. Belangstellenden werden geïnformeerd over de status van de plannen voor Vitaal Vogelenzang.

De informatiepanelen van de verschillende thema’s kunt u hieronder bekijken.

..

Lees meer

28
Aug

Op maandag 11 september organiseren we een inloopbijeenkomst in Dorpshuis Vogelenzang om u te informeren over status van de plannen voor Vitaal Vogelenzang. Op informatiepanelen presenteren we verschillende thema’s. 

Heeft u vragen over het aanmelden? Stuur dan een mail naar [email protected].

..

Lees meer

3
Apr

Afgelopen dinsdagavond was de jaarvergadering van de Dorpsraad. Wethouder Gamri was aanwezig om een aantal onderwerpen toe te lichten. Ook de voortgang van Vitaal Vogelenzang kwam aan bod. Zoals u weet vertraagt de landelijke stikstofcrisis helaas ook Vitaal Vogelenzang. 

Momenteel onderzoeken we welke extra stikstofmaatregelen mogelijk zijn om de bouw door te laten gaan. Zolang dit nog niet bekend is, zijn ook de gevolgen voor de planning niet duidelijk. Ondertussen werken we de plannen over hoe..

Lees meer

2
Feb

Er is veel te doen over de uitspraak van de Raad van State waardoor de zogenaamde bouwvrijstelling voor stikstof vervalt. Ook voor de gemeente Bloemendaal heeft deze uitspraak mogelijk gevolgen. 

Er worden nu allerlei berekeningen gemaakt door onderzoekbureaus en de omgevingsdienst om na te gaan hoe we het project Vitaal Vogelenzang toch door kunnen laten gaan. Of we vertraging oplopen, en zo ja hoeveel, is helaas nog niet bekend. We werken hard aan een oplossing, maar..

Lees meer

17
Oct

Op donderdag 13 oktober vond de informatiebijeenkomst plaats over het thema ‘ ‘verkeer, parkeren en ontsluiting’. Tijdens deze bijeenkomst zijn belanghebbenden geïnformeerd over de gevolgen van de ontwikkeling voor de ontsluiting, (bouw)verkeer en parkeren.  Ontwikkelende aannemer Thunnissen gaf samen met de verkeersdeskundige van de gemeente een toelichting en beantwoordde vragen. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar [email protected]

De presentatie kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

16
Jun

Op 25 mei kwamen vertegenwoordigers van de sportverenigingen (tennis en voetbal) en het dorpshuis bijeen voor een vervolgoverleg over de plannen voor Sport en het Dorpshuis. Tijdens deze bijeenkomst werd er gesproken over de wensen vanuit het dorpshuis en het sportpaviljoen, wat nieuwe input heeft opgeleverd voor de plannen.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

20
May

Op dinsdag 17 mei heeft Thunnissen een presentatie gegeven aan een grote groep belangstellenden over het nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad. Via huis-aan huis-flyer zijn de Vogelenzangers uitgenodigd om de presentatie bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst werd er een doorkijk gegeven naar het stedenbouwkundig ontwerp, de openbare ruimte, de invulling voor sport en spel en de eerste schetsontwerpen van de woningen.

De opkomst was groot. Er hebben zich ook al enthousiaste belangstellenden..

Lees meer

18
Apr

Op dinsdag 3 mei organiseert het projectteam Vitaal Vogelenzang een tweede bijeenkomst om de werkgroep Sport en belanghebbenden te informeren en betrekken bij de plannen. Deze bijeenkomst staat in het teken van het sportcomplex, de sportvelden en het dorpshuis. De eerste aanpassingen op de plannen worden gepresenteerd en aanvullende suggesties worden opgehaald.

Het verslag van de vervolgbijeenkomst kunt u hieronder vinden.

..

Lees meer

7
Mar

Op donderdag 31 maart organiseert het projectteam Vitaal Vogelenzang een startbijeenkomst om de denktank Vitaal Vogelenzang te informeren en betrekken bij de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie.

Middels een presentatie wordt het ontwerp, sportcomplex, participatietraject en de fases van werkzaamheden uitgelegd. Tevens worden er drie grote thema's besproken: wonen aan het landschap, sportcomplex & dorpshuis en schoolpark & dorpspark. Uiteraard worden ook andere vraagstukken behandeld.

Inmiddels kunt u het verslag van deze startbijeenkomst hieronder vinden.

..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring