6
Feb

Uitspraak Raad van State

Er is veel te doen over de uitspraak van de Raad van State waardoor de zogenaamde bouwvrijstelling voor stikstof vervalt. Ook voor de gemeente Bloemendaal heeft deze uitspraak mogelijk gevolgen. 

Er worden nu allerlei berekeningen gemaakt door onderzoekbureaus en de omgevingsdienst om na te gaan hoe we het project Vitaal Vogelenzang toch door kunnen laten gaan. Of we vertraging oplopen, en zo ja hoeveel, is helaas nog niet bekend. We werken hard aan een oplossing, maar de gemeente Bloemendaal is niet de enige die met deze uitdaging worstelt. De omgevingsdiensten hebben er hun handen vol aan. 

Zodra er nieuws is, dan informeren wij u. 


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring