Wonen in Vitaal Vogelenzang 

Op de locatie van het huidige sportpark in Vogelenzang wordt een bijzonder nieuwbouwplan met 72 woningen in een parkachtige setting en een nieuw duurzaam sportpark gerealiseerd. 

Wonen in Vitaal Vogelenzang is een uniek nieuwbouwplan, waar wonen, sport en bewegen, saamhorigheid en landschappelijk wonen bij elkaar komen in een natuurlijke omgeving met veel water en groen.  

De locatie krijgt de komende jaren een transformatie en gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang. Het wordt een aantrekkelijke plek voor jong en oud, actief sportend of juist voor diegene die op zoek is naar rust. 

Participatie 

Bij het ontwerpen van de openbare plekken en ontmoetingsruimtes en de woningen en gebouwen staan de bewoners en gebruikers centraal. Vanuit deze filosofie is het nieuwbouwplan Wonen in Vitaal Vogelenzang ontstaan.  

Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van toekomstige bewoners, sportverenigingen en omwonenden wordt een intensief participatietraject doorlopen. In verschillende groepen gaan we in gesprek over een aantal relevante thema’s. 
Hierbij speelt de Denktank, een afvaardiging van een aantal organisaties en omwonenden, een belangrijke rol. Ook houden we andere belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte.  Lees meer over het participatietraject

Blijf op de hoogte 

Door u aan te melden via deze website blijft u op de hoogte van de vorderingen en de uitkomsten van het participatietraject. Daarnaast kunt u (ook) aangeven of u geïnteresseerd bent in een woning in Wonen in Vitaal Vogelenzang.

3
Apr

Afgelopen dinsdagavond was de jaarvergadering van de Dorpsraad. Wethouder Gamri was aanwezig om een aantal onderwerpen toe te lichten. Ook de voortgang van Vitaal Vogelenzang kwam aan bod. Zoals u weet vertraagt de landelijke stikstofcrisis helaas ook Vitaal Vogelenzang. 

Momenteel onderzoeken we welke extra stikstofmaatregelen mogelijk zijn om de bouw door te laten gaan. Zolang dit nog niet bekend is, zijn ook de gevolgen voor de planning niet duidelijk. Ondertussen werken we de plannen over hoe..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2023
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring