Wonen in Vitaal Vogelenzang 

Op de locatie van het huidige sportpark in Vogelenzang wordt een bijzonder nieuwbouwplan met 72 woningen in een parkachtige setting en een nieuw duurzaam sportpark gerealiseerd. 

Lees meer over het plan >>

Wonen in Vitaal Vogelenzang is een uniek nieuwbouwplan, waar wonen, sport en bewegen, saamhorigheid en landschappelijk wonen bij elkaar komen in een natuurlijke omgeving met veel water en groen.  

De locatie krijgt de komende jaren een transformatie en gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang. Het wordt een aantrekkelijke plek voor jong en oud, actief sportend of juist voor diegene die op zoek is naar rust. 

Participatie 

Bij het ontwerpen van de openbare plekken en ontmoetingsruimtes en de woningen en gebouwen staan de bewoners en gebruikers centraal. Vanuit deze filosofie is het nieuwbouwplan Wonen in Vitaal Vogelenzang ontstaan.  

Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van toekomstige bewoners, sportverenigingen en omwonenden wordt een intensief participatietraject doorlopen. In verschillende groepen gaan we in gesprek over een aantal relevante thema’s. 
Hierbij speelt de Denktank, een afvaardiging van een aantal organisaties en omwonenden, een belangrijke rol. Ook houden we andere belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte.  Lees meer over het participatietraject

Blijf op de hoogte 

Door u aan te melden via deze website blijft u op de hoogte van de vorderingen en de uitkomsten van het participatietraject. Daarnaast kunt u (ook) aangeven of u geïnteresseerd bent in een woning in Wonen in Vitaal Vogelenzang.

18
Jun

Lees hieronder het verslag van het Denktank overleg van 3 juni 2024

..

Lees meer

13
Jun

Nu de werkzaamheden aan de sportvelden binnenkort echt gaan starten zal de huidige transportroute via de Teylingerweg Monseigneur Borretlaan tijdelijk komen te vervallen.

Het vrachtverkeer voor de bouw zal dan enkel via de Dekenzondaglaan (hr. 2 t/m 8) naar de bouwplaats rijden.

Gedurende de periode 24 juni 2024 t/m 25 oktober 2024 zal de transportroute “Teylingerweg - Monseigneur Borretlaan” niet als transportroute aangemerkt worden.

In deze periode kan er dus weer geparkeerd worden. Het parkeerverbod is dan tijdelijk..

Lees meer

27
May

Via deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons project Vitaal Vogelenzang.

Bestemmingsplan gewijzigd
Om woningen te kunnen bouwen op de plek waar nu de sportvelden liggen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W heeft het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd. Dit betekent dat het -onder voorbehoud van de agendacommissie- wordt besproken in de commissie grondgebied op 18..

Lees meer

12
Feb

Via deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons project Vitaal Vogelenzang.

Bestemmingsplan

Om woningen te kunnen bouwen waar nu de sportvelden liggen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De periode van inzage is voorbij en er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zijn nu in behandeling bij de gemeente. 

Bouwroute

Na afronding van de eerste fase van het archeologisch onderzoek starten we met de aanleg van de tennisbanen. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio maart..

Lees meer

8
Feb

Hieronder kunt u de brief lezen van Gemeente Bloemendaal (die verspreid is onder buurtbewoners) over de start van de werkzaamheden.

..

Lees meer

14
Dec

Graag geven wij u een update over de laatste ontwikkelingen.

Stikstof
Inmiddels is bekend dat wij voldoen aan de stikstofnormen om het sportcomplex en de woningen te bouwen, en om de sportvelden aan te leggen.

..

Lees meer

14
Dec

Het bestemmingsplan maakt het bouwen van woningen mogelijk op de plek waar nu sportvelden liggen. Vanaf 21 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan Vitaal Vogelenzang ter inzage voor een periode van 6 weken. Iedereen kan hierop reageren. In de algemene publicatie op overheid.nl en in de brief die direct omwonenden ontvangen staat uitgelegd hoe. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

..

Lees meer

3
Oct

Naar aanleiding van opmerkingen gemaakt tijdens de inloopbijeenkomst op 11 september melden wij u het volgende:

Parkeerverbod: tijdens de bouwwerkzaamheden van fase 2 (sportcomplex) geldt er een parkeerverbod in de Teylingerweg en het zuidelijke deel van de Deken Zondaglaan (kruising met Vogelenzangseweg tot aan het skatepark). In overleg met de afdeling verkeer van de gemeente Bloemendaal is er voor gekozen om het verbod te laten gelden van maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 17:00 uur. Dit betekent..

Lees meer

28
Aug

Op maandag 11 september organiseren we een inloopbijeenkomst in Dorpshuis Vogelenzang om u te informeren over status van de plannen voor Vitaal Vogelenzang. Op informatiepanelen presenteren we verschillende thema’s. 

Heeft u vragen over het aanmelden? Stuur dan een mail naar [email protected].

..

Lees meer

3
Apr

Afgelopen dinsdagavond was de jaarvergadering van de Dorpsraad. Wethouder Gamri was aanwezig om een aantal onderwerpen toe te lichten. Ook de voortgang van Vitaal Vogelenzang kwam aan bod. Zoals u weet vertraagt de landelijke stikstofcrisis helaas ook Vitaal Vogelenzang. 

Momenteel onderzoeken we welke extra stikstofmaatregelen mogelijk zijn om de bouw door te laten gaan. Zolang dit nog niet bekend is, zijn ook de gevolgen voor de planning niet duidelijk. Ondertussen werken we de plannen over hoe..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring