26
Jun

Update voortgang

Graag geven wij u een update over de laatste ontwikkelingen.

Stikstof

Inmiddels is bekend dat wij voldoen aan de stikstofnormen om het sportcomplex en de woningen te bouwen, maar nog niet om de sportvelden aan te leggen.

Wij onderzoeken welke extra stikstofmaatregelen mogelijk zijn om de sportvelden te kunnen aanleggen. Zodra deze resultaten bekend zijn, kunnen wij duidelijkheid geven over de verdere planning, bouwroutes en werkzaamheden.

Ontwikkelingen Dorpspark

De huidige speeltoestellen rondom het IKC zijn onlangs gekeurd. De goedgekeurde toestellen zullen (tijdelijk) elders geplaatst worden. We proberen zo veel mogelijk toestellen beschikbaar te houden in of nabij het plangebied. De participatiesessie(s) voor de inrichting van het Dorpspark vinden naar verwachting eind 2023 – begin 2024 plaats. We zullen dan ook kijken welke speeltoestellen een definitieve plek krijgen.

Naar verwachting zal het Dorpspark begin 2025 worden aangelegd.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring