26
May

Laatste nieuws

Via deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons project Vitaal Vogelenzang.

Bestemmingsplan gewijzigd
Om woningen te kunnen bouwen op de plek waar nu de sportvelden liggen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W heeft het raadsvoorstel voor het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd. Dit betekent dat het -onder voorbehoud van de agendacommissie- wordt besproken in de commissie grondgebied op 18 juni en in de raad van 4 juli 2024. Dit kunt u volgen via de website van de gemeente.

Flora en Fauna
We hebben wat maatregelen moeten nemen vanwege de flora- en faunaontheffing. Zo is er nieuwe beplanting bij de speeltuinlocatie en rondom de balspeler. De bomen en struiken rondom de sportvelden zijn met uitzondering van de boomstronken verwijderd. Ook is er een paddenscherm rondom het werkterrein geplaatst. 

Speeltoestellen
In het Gravin Sofiapark zijn twee speeltoestellen geplaatst. De overige bestaande en geschikte speeltoestellen staan in de gemeentelijke opslag in Overveen. In fase 3 van het project, bij de inrichting van het nieuw aan te leggen Dorpspark, wordt gekeken waar deze speeltoestellen precies terugkomen. Hier worden bewoners bij betrokken.

Aanleg sportvelden
Op het terrein heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en is Van Kessel gestart met het inrichten van het bouwterrein. De komende periode wordt het grondwerk opgestart voor de aanleg van de tennisbanen en het jeugdveld van de voetbal. Het bouwverkeer maakt gebruik van de route via de Deken Zondaglaan (1 t/m 8). 

Sportcomplex
De bouw van het sportcomplex is in volle gang. De dakconstructie is klaar en de binnenwanden zijn geplaatst. De komende weken starten we met het metselwerk van de gevels. Als het gebouw wind- en waterdicht is (naar verwachting begin juni) starten we met de afbouw (eind juni). Tegelijkertijd voeren we een aantal aanpassingen aan het dorpshuis uit.

Woningbouw
Afgelopen maanden hebben we samen met de architect de ontwerpen van de 54 woningen en de 18 appartementen uitgewerkt. De plannen zijn intensief besproken met de welstandscommissie. Die is nu op hoofdlijnen akkoord met het plan. De komende tijd starten we met de technische uitwerking van de woningen om in september de omgevingsvergunning aan te vragen. De verkoop start dit najaar. Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief. 

Als u vragen heeft dan horen wij dat graag via [email protected]

Met vriendelijke groet,
Projectteam Vitaal Vogelenzang
Thunnissen
Gemeente Bloemendaal


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring