12
Feb

Laatste nieuws over de voortgang

Via deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over de voortgang van ons project Vitaal Vogelenzang.

Bestemmingsplan

Om woningen te kunnen bouwen waar nu de sportvelden liggen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De periode van inzage is voorbij en er zijn drie zienswijzen binnengekomen. Deze zijn nu in behandeling bij de gemeente. 

Bouwroute

Na afronding van de eerste fase van het archeologisch onderzoek starten we met de aanleg van de tennisbanen. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio maart zijn afgerond. Vanaf dan zal het bouwverkeer ook gebruikmaken van de route via de Deken Zondaglaan (1 t/m 8). In deze periode worden verkeersborden geplaatst om de route aan te geven.

Sportcomplex

De bouw van het sportcomplex is in volle gang. De eerste contouren van het gebouw zijn inmiddels zichtbaar. Holleman is nu bezig met de dakconstructie en zal de komende periode starten met het metselwerk.

Aanleg sportvelden

Om de sportvelden verder te kunnen aanleggen, worden er volgende week speeltoestellen verplaatst naar de Gravin Sophialaan. Het gaat om het draaitoestel en het klimtoestel met glijbaan. De wip, bankjes en schommel worden eerst opgeknapt/vervangen en daarna geplaatst aan de Gravin Sophialaan.

Om ruimte te maken verwijderen we enkele bomen en ander groen die we later weer opnieuw aanplanten. Zo voorkomen we ook dat vogels nesten bouwen in het werkgebied. Voor de vogels die hier graag komen is er een zandbad en een zone met bloemrijk grasmengsel aangelegd. In het toekomstig woongebied bereiden we de aanplant van nieuwe bomen en hagen voor. Zodra de nieuwe woningen klaar zijn, plaatsen we nestkasten voor vogels aan de gevels aan de gevels.

Archeologisch onderzoek

In het tweede kwartaal van dit jaar willen we starten met de aanleg van de tennisbanen en het kunstgraspupillenveld. Daarom wordt er begin maart een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Woningbouw

De komende periode gaan we ook aan de slag met de woningen. Eerst toetst de welstandscommissie het ontwerp. Hierna werken we het tekenwerk verder uit en zorgen we voor alle documenten die nodig zijn  voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Naar verwachting starten we rond de zomer met de verkoop.

Als u vragen heeft dan horen wij dat graag via [email protected].


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring