14
Dec

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het bestemmingsplan maakt het bouwen van woningen mogelijk op de plek waar nu sportvelden liggen. Vanaf 21 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan Vitaal Vogelenzang ter inzage voor een periode van 6 weken. Iedereen kan hierop reageren. In de algemene publicatie op overheid.nl en in de brief die direct omwonenden ontvangen staat uitgelegd hoe. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.


© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring